MarkupParagraph

MarkupParagraph class

Bir paragrafı temsil eder.

public sealed class MarkupParagraph

Özellikleri

İsim Tanım
ContinuationPageNumbers { get; } Paragrafın devam ettiği sayfa numaralarının listesi. Aynı sayfada bir sonraki sütunda devam ediyorsa paragrafın başladığı sayfayla eşleşir.
Fragments { get; } Koleksiyonu boş değilTextFragment paragrafın nesneleri.
Lines { get; } Paragraf satırları. Metin parçaları listesiyle temsil edilen her satır.
Points { get; } Paragrafı açıklayan çokgen noktaları. Başlangıç noktası paragrafın sol alt köşesidir. Ve sonraki noktalar saat yönünün tersine sıradadır.
SecondaryPoints { get; } İkincil çokgenin noktaları, paragrafın devamını tanımlar. Paragrafın bir sonraki sütunda veya sayfada devam etmesi null olmaz. Başlangıç noktası paragrafın sol alt köşesidir. Ve sonraki noktalar saat yönünün tersine sıradadır.
Text { get; } AlırString olan metin nesnesiMarkupParagraph nesne temsil eder.

Ayrıca bakınız