MarkupSection

MarkupSection class

Bir işaretleme bölümünü temsil eder - metin içeren ve görsel olarak başka metin bloklarından bölünebilen bir sayfanın dikdörtgen bölgesi.

public sealed class MarkupSection

Özellikleri

İsim Tanım
Fragments { get; } Koleksiyonu boş değilTextFragment bölüm içindeki nesneler.
Paragraphs { get; } KoleksiyonuMarkupParagraph bölüm içindeki nesneler.
Rectangle { get; } Bölüm dikdörtgeni

Ayrıca bakınız