Position

Position class

Bir konum nesnesini temsil eder

public sealed class Position

yapıcılar

İsim Tanım
Position(double, double) Yeni bir örneğini başlatırPosition class

Özellikleri

İsim Tanım
XIndent { get; set; } object öğesinin X koordinatını alır
YIndent { get; set; } object öğesinin Y koordinatını alır

yöntemler

İsim Tanım
override Equals(object) Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirlerPosition nesne.
override ToString() Geçerli için dize gösterimini alırPosition nesne.

Ayrıca bakınız