SubstitutionFontCategories

SubstitutionFontCategories enumeration

Değiştirilebilecek yazı tipi kategorilerini temsil eder.

public enum SubstitutionFontCategories

değerler

İsim Değer Tanım
TheSameNamedEmbeddedFonts 0 Sistem yazı tipleriyle aynı adlı yazı tipleri. Bu yazı tiplerinin aynı adlandırılmış sistem yazı tipleri ile değiştirilmesi çoğunlukla güvenlidir.
AllEmbeddedFonts 1 Tüm gömülü yazı tipleri değiştirilir.

Ayrıca bakınız