SystemFontSource

SystemFontSource class

Sisteme yüklenen tüm yazı tiplerini temsil eder.

public sealed class SystemFontSource : FontSource

yapıcılar

İsim Tanım
SystemFontSource() Default_Constructor

yöntemler

İsim Tanım
override Equals(object) Sistem yazı tipi kaynak nesnelerinin eşit olup olmadığını kontrol edin.

Ayrıca bakınız