SystemFontsSubstitution

SystemFontsSubstitution class

Yazı tiplerini sistem yazı tipleriyle değiştiren yazı tipi değiştirme stratejisi için bir sınıfı temsil eder.

public sealed class SystemFontsSubstitution : FontSubstitution

yapıcılar

İsim Tanım
SystemFontsSubstitution(SubstitutionFontCategories) Yeni bir örneğini başlatırSystemFontsSubstitution sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
DefaultFont { get; set; } Varsayılan ikame yazı tipini alır veya ayarlar. Yazı tipi, başka bir geçerli ikame bulunmadığında, ancak ilk yazı tipi hedef değiştirme kategorisine ait olduğunda kullanılır (FontCategories ).
FontCategories { get; set; } Sistem yazı tipleriyle değiştirilmesi gereken ikame yazı tipi kategorilerini alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız