TabAlignmentType

TabAlignmentType enumeration

Sekme hizalama türlerini numaralandırır.

public enum TabAlignmentType

değerler

İsim Değer Tanım
Left 0 Metin, sekme durağından sola hizalanmış
Center 1 Sekme durağından metin hizalanmış merkez
Right 2 Metin, stop sekmesinden sağa hizalanmış

Ayrıca bakınız