TabStops

TabStops class

Bir koleksiyonu temsil ederTabStop nesneler.

public class TabStops : ICloneable

yapıcılar

İsim Tanım
TabStops() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
Count { get; } Yeni bir örneğini başlatırTabStop belirtilen konuma sahip sınıf ve onu TabStops koleksiyonuna ekleyin.
IsReadOnly { get; } Bunu belirten değeri alırTabStops örnek zaten eklenmişTextFragment ve salt okunur oldu.
Item { get; set; } Alır veya ayarlarTabStop TabStop index. ‘ye göre koleksiyondan nesne

yöntemler

İsim Tanım
Add() Yeni bir örneğini başlatırTabStop sınıfına girin ve onu TabStops koleksiyonuna ekleyin.
Add(float) Yeni bir örneğini başlatırTabStop belirtilen konuma sahip sınıf ve onu TabStops koleksiyonuna ekleyin.
Add(TabStop) Şunun örneğini ekleyin:TabStop TabStops koleksiyonuna sınıf.
Add(float, TabLeaderType) Yeni bir örneğini başlatırTabStop belirtilen konuma ve lidere sahip sınıf yazın ve TabStops koleksiyonuna ekleyin.
Clone() Yeni bir klonlarTabStops nesneler.

Ayrıca bakınız