TextBuilder

TextBuilder class

Metin nesnesini Pdf sayfasına ekler.

public sealed class TextBuilder

yapıcılar

İsim Tanım
TextBuilder(Page) Yeni bir örneğini başlatırTextBuilder PDF sayfası için sınıf.
TextBuilder(Page, BaseOperatorCollection) Yeni bir örneğini başlatırTextBuilder PDF sayfası için sınıf.

yöntemler

İsim Tanım
AppendParagraph(TextParagraph) Pdf sayfasına metin paragrafı ekler.
AppendText(List<TextFragment>) Metin parçalarının listesini Pdf sayfasına ekler.
AppendText(TextFragment) Metin parçasını Pdf sayfasına ekler page

Ayrıca bakınız