TextExtractionError

TextExtractionError class

PDF belgesinde görünen metin çıkarma hatasını açıklar.

public sealed class TextExtractionError

Özellikleri

İsim Tanım
Description { get; } Hatanın genişletilmiş açıklaması.
ExtractedText { get; } Gerçekten ayıklanmış metin.
FontKey { get; } Çıkarma hatasına neden olan metni göstermek için kullanılan Font nesnesinin anahtarı (PDF adı).
FontName { get; } Çıkarma hatasına neden olan metni göstermek için kullanılan Font nesnesinin okunabilir (dahili) adı.
Location { get; } Hatanın konumu.
Summary { get; } Hatanın kısa açıklaması.

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Dize gösterimini döndürür.

Ayrıca bakınız