TextExtractionErrorLocation

TextExtractionErrorLocation class

PDF belgesinde metin çıkarma hatasının göründüğü konumu temsil eder.

public sealed class TextExtractionErrorLocation

Özellikleri

İsim Tanım
FontUsedKey { get; } Metin çıkarma hatasına neden olan operatörü göstermek için kullanılan PDF Font nesnesinin anahtarı (adı).
FormKey { get; } İçerik akışı metin çıkarma hatasının bulunduğu PDF Form XObject’in anahtarı (adı). ObjectType == ‘xForm’. ise boş değil
ObjectType { get; } İçerik akışı metin çıkarma hatasının bulunduğu PDF nesnesinin türü (Sayfa veya xForm).
OperatorIndex { get; } Metin çıkarma hatasına neden olan içerik akışında (operatör koleksiyonu) operatörü gösteren metin dizini.
OperatorString { get; } Metin çıkarma hatasına neden olan operatörü gösteren metin.
PageNumber { get; } Metin çıkarma hatasının bulunduğu belge sayfasının numarası.
Path { get; } Metin çıkarma hatasının göründüğü PDF belgesinin konumu.
TextStartPoint { get; } Metin çıkarma hatasına neden olan operatörü göstermek için kullanılan PDF Font nesnesinin anahtarı (adı).

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Dize gösterimini döndürür.

Ayrıca bakınız