ToString

TextExtractionErrorLocation.ToString method

Dize gösterimini döndürür.

public override string ToString()

Geri dönüş değeri

Dize temsili.

Ayrıca bakınız