TextFormattingOptions.WordWrapMode

TextFormattingOptions.WordWrapMode enumeration

Kelime kaydırma stratejilerini tanımlar

public enum WordWrapMode

değerler

İsim Değer Tanım
NoWrap 0 Kaydırma yapılmaz
DiscretionaryHyphenation 1 İsteğe bağlı tireleme yapılır. Ortadaki kelimeleri kırmaya izin verir.
ByWords 2 Sözcük kaydırma yalnızca tam sözcükleri kaydırır. Sözcüğün tamamı kaydırılamazsa, isteğe bağlı tireleme kullanmaya çalışır
Undefined 3 WordWrapMode ayarlanmadı. Üst düzey yapının (tablo hücresi, paragraf vb.) sarma stratejisi kullanılacak.

Ayrıca bakınız