TextFormattingOptions

TextFormattingOptions class

Metin biçimlendirme seçeneklerini temsil eder

public sealed class TextFormattingOptions : TextOptions

yapıcılar

İsim Tanım
TextFormattingOptions() Yeni örneğini başlatırTextFormattingOptions tanımsız sözcük kaydırma moduna sahip nesne.
TextFormattingOptions(WordWrapMode) Yeni örneğini başlatırTextFormattingOptions belirtilen sözcük kaydırma modu için nesne.

Özellikleri

İsim Tanım
FirstLineIndent { get; set; } İlk satır girinti değerini alır veya ayarlar.
HyphenSymbol { get; set; } Tireleme işleminde kullanılan kısa çizgi simgesini alır veya ayarlar.
LineSpacing { get; set; } Satır aralığı modunu alır veya ayarlar. Varsayılan değer LineSpacingMode’dur.FontSize
SubsequentLinesIndent { get; set; } Sonraki satırların girinti değerini alır veya ayarlar.
WrapMode { get; set; } Sözcük kaydırma modunu alır veya ayarlar. Varsayılan değer WordWrapMode’dur.NoWrap

Ayrıca bakınız