IsSynchronized

TextFragmentCollection.IsSynchronized property

Koleksiyona erişimin eşitlenip eşitlenmediğini gösteren bir değer alır (iş parçacığı güvenli).

public bool IsSynchronized { get; }

Ayrıca bakınız