TextRenderingMode

TextRenderingMode enumeration

Metin oluşturma modu, Tmode, metnin gösterilmesinin glif anahatlarının konturlanmasına, doldurulmasına, kırpma sınırı olarak kullanılmasına veya üçünün bir kombinasyonuna neden olup olmayacağını belirler.

public enum TextRenderingMode

değerler

İsim Değer Tanım
FillText 0 Metni doldurun.
StrokeText 1 Kontur metni.
FillThenStrokeText 2 Doldurun, ardından metni konturlayın.
Invisible 3 Ne dolgu ne de kontur metni (görünmez).
FillTextAndAddPathToClipping 4 Metni doldurun ve kırpma yoluna ekleyin (bkz. 9.3.6, “Metin Oluşturma Modu”).
StrokeTextAndAddPathToClipping 5 Metni konturlayın ve kırpma yoluna ekleyin.
FillThenStrokeTextAndAddPathToClipping 6 Metni doldurun, ardından konturlayın ve kırpma için yola ekleyin.
AddPathToClipping 7 Kırpma yoluna metin ekleyin.

Ayrıca bakınız