TextReplaceOptions.Scope

TextReplaceOptions.Scope enumeration

Metin değiştirme işleminin uygulandığı kapsam REPLACE_FIRST varsayılan olarak Bu eski seçenek, uyumluluk için tutuldu. PdfContentEditor’u etkiler ve TextFragmentAbsorber. üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

public enum Scope

değerler

İsim Değer Tanım
REPLACE_FIRST 0 Etkilenen sayfaların her birinde metnin yalnızca ilk geçtiği yeri değiştirin
REPLACE_ALL 1 Etkilenen tüm sayfalardaki tüm metin oluşumlarını değiştirin

Ayrıca bakınız