TextReplaceOptions

TextReplaceOptions class

Metin değiştirme seçeneklerini temsil eder

public sealed class TextReplaceOptions : TextOptions

yapıcılar

İsim Tanım
TextReplaceOptions(ReplaceAdjustment) Yeni örneğini başlatırTextReplaceOptions değiştirildikten sonra belirtilen nesne için eylem.
TextReplaceOptions(Scope) Yeni örneğini başlatırTextReplaceOptions belirtilen kapsam için nesne.

Özellikleri

İsim Tanım
AdjustmentNewLineSpacing { get; set; } Değiştirme ayarı yeni metin satırı oluşturmaya zorlanırsa kullanılan satır aralığı değerini alır veya ayarlar. Beklenen değer, değiştirilen metnin yazı tipi boyutunun çarpanıdır. Varsayılan 1.2.
ReplaceAdjustmentAction { get; set; } Metin parçasının daha kısa olarak değiştirilmesinden sonra yapılacak bir eylemi alır veya ayarlar.
ReplaceScope { get; set; } Metin değiştirme işleminin uygulandığı bir kapsamı alır veya ayarlar

Ayrıca bakınız