TextSearchOptions

TextSearchOptions(bool)

Yeni örneğini başlatırTextSearchOptions object. Normal ifade kullanım modunu belirtir.

public TextSearchOptions(bool isRegularExpressionUsed)
Parametre Tip Tanım
isRegularExpressionUsed Boolean Normal ifadenin kullanıldığını gösteren değer.

Ayrıca bakınız


TextSearchOptions(Rectangle)

Yeni örneğini başlatırTextSearchOptionsobject. Aranan metni sınırlayan dikdörtgeni belirtir.

public TextSearchOptions(Rectangle rectangle)
Parametre Tip Tanım
rectangle Rectangle Ayıklanan metni içeren dikdörtgen.

Ayrıca bakınız


TextSearchOptions(Rectangle, bool)

Yeni örneğini başlatırTextSearchOptions object. Aranan metni ve normal ifade kullanım modunu sınırlayan dikdörtgeni belirtir.

public TextSearchOptions(Rectangle rectangle, bool isRegularExpressionUsed)
Parametre Tip Tanım
rectangle Rectangle Ayıklanan metni içeren dikdörtgen.
isRegularExpressionUsed Boolean Normal ifadenin kullanıldığını gösteren değer.

Ayrıca bakınız