Aspose.Pdf.XfaConverter

Aspose.Pdf.XfaDönüştürücü ad alanı, XFA. dönüştürmeye izin veren sınıflar sağlar

sınıflar

Sınıf Tanım
XfaParserOptions ilgili verileri işlemek için sınıf incapsulation