Aspose.Pdf.XfaConverter

Aspose.Pdf.XfaDönüştürücü ad alanı, XFA. dönüştürmeye izin veren sınıflar sağlar

sınıflar

SınıfTanım
XfaParserOptionsilgili verileri işlemek için sınıf incapsulation