Clone

BaseParagraph.Clone method

Bu örneği klonlar. Sanal yöntem. Her zaman null. döndür

public virtual object Clone()

Geri dönüş değeri

Hükümsüz.

Ayrıca bakınız