IsFirstParagraphInColumn

BaseParagraph.IsFirstParagraphInColumn property

Bu paragrafın sonraki sütunda olup olmayacağını belirten bir bool değeri alır veya ayarlar. Varsayılan yanlıştır.(pdf oluşturma için)

public bool IsFirstParagraphInColumn { get; set; }

Ayrıca bakınız