IsInLineParagraph

BaseParagraph.IsInLineParagraph property

Satır içi bir paragraf alır veya ayarlar. Varsayılan yanlıştır.(pdf oluşturma için)

public bool IsInLineParagraph { get; set; }

Ayrıca bakınız