IsInNewPage

BaseParagraph.IsInNewPage property

Bu paragrafı yeni sayfada oluşturmaya zorlayan bir bool değeri alır veya ayarlar. Varsayılan yanlıştır.(pdf oluşturma için)

public bool IsInNewPage { get; set; }

Ayrıca bakınız