IsKeptWithNext

BaseParagraph.IsKeptWithNext property

Geçerli paragrafın sonraki paragrafla birlikte aynı sayfada kalıp kalmayacağını belirten bir bool değeri alır veya ayarlar. Varsayılan yanlıştır.(pdf oluşturma için)

public bool IsKeptWithNext { get; set; }

Ayrıca bakınız