Margin

BaseParagraph.Margin property

Paragraf için bir dış kenar boşluğu alır veya ayarlar (pdf oluşturma için)

public MarginInfo Margin { get; set; }

Ayrıca bakınız