BorderCornerStyle

BorderCornerStyle enumeration

border. için kenarlık köşe stillerini numaralandırır

public enum BorderCornerStyle

değerler

İsim Değer Tanım
None 0 Kenarlık stili yok.
Round 1 Yuvarlak kenarlık stili.

Ayrıca bakınız