BorderInfo

BorderInfo class

Bu sınıf, grafik öğelerinin kenarlığını temsil eder.

public sealed class BorderInfo : ICloneable

yapıcılar

İsim Tanım
BorderInfo() Yeni bir örneğini başlatırBorderInfo sınıf.
BorderInfo(BorderSide) Yeni bir örneğini başlatırBorderInfo sınıf.
BorderInfo(BorderSide, Color) Yeni bir örneğini başlatırBorderInfo sınıf.
BorderInfo(BorderSide, float) Yeni bir örneğini başlatırBorderInfo sınıf.
BorderInfo(BorderSide, GraphInfo) Yeni bir örneğini başlatırBorderInfo sınıf.
BorderInfo(BorderSide, float, Color) Yeni bir örneğini başlatırBorderInfo sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
Bottom { get; set; } Kenarlığın altını gösteren bir nesne alır veya ayarlar.
Left { get; set; } Kenarlığın solunu gösteren bir nesne alır veya ayarlar.
Right { get; set; } Kenarlığın sağını gösteren bir nesne alır veya ayarlar.
RoundedBorderRadius { get; set; } Yuvarlak bir sınır yarıçapı alır veya ayarlar
Top { get; set; } Üst sınırı belirten bir nesne alır veya ayarlar.

yöntemler

İsim Tanım
Clone() Yeni bir BorderInfo nesnesini klonlar.

Ayrıca bakınız