Operator

Operator class

Operatörü temsil eden soyut sınıf.

public abstract class Operator

Özellikleri

İsim Tanım
Index { get; set; } Sayfa operatörleri listesinde operatör dizini.

yöntemler

İsim Tanım
abstract Accept(IOperatorSelector) Operatörlerin işlemesini sağlayan ziyaretçi IOperatorSelector’ı kabul eder.
override ToString() Operatör ve parametrelerinin metnini döndürür.
static IsTextShowOperator(Operator) Operatörün metin çıktısından (Tj, TJ, vb.) sorumlu operatör olup olmadığını belirler

Ayrıca bakınız