Point

Point class

Noktayı kesirli koordinatlarla temsil edin.

public sealed class Point

yapıcılar

İsim Tanım
Point(double, double) Yeni örneğini başlatırPoint .

Özellikleri

İsim Tanım
static Trivial { get; } Sıfır koordinatlı nokta alır.
X { get; set; } X koordinat değeri.
Y { get; set; } Y koordinat değeri.

yöntemler

İsim Tanım
ToPoint() Noktayı System.Drawing.PointF nesnesine dönüştürür.

Ayrıca bakınız