ToGdiStringFormat

StringFormatExtensions.ToGdiStringFormat method

Converts the StringFormat to the StringFormat.

public static StringFormat ToGdiStringFormat(StringFormat stringFormat)
Parameter Type Description
stringFormat StringFormat The StringFormat to convert.

Return Value

The converted StringFormat.

See Also