Aspose.PSD.Xmp.Types.Complex.ResourceRef

De naamruimte bevat een klasse die een meerdelige verwijzing naar een bron is. Wordt gebruikt om eerdere versies, originelen van weergaven, originelen van afgeleide documenten, enzovoort aan te duiden.

Klassen

KlasBeschrijving
ResourceRefWordt gebruikt om eerdere versies, originelen van weergaven, originelen van afgeleide documenten, enzovoort aan te duiden.