Aspose.PSD.FileFormats.Ai

Namnutrymmet hanterar Adobe Illustrator (AI) filformatsbehandling.

Klasser

KlassBeskrivning
AiDataSectionAi-formatets datasektion
AiFinalizeSectionAi-formatet Slutför avsnitt
AiHeaderAdobe Illustrator File Header
AiImageAdobe Illustrator (AI) Image
AiLayerSectionAi-formatets lagersektion
AiRasterImageSectionAI Raster Image Section
AiSectionAi-formatets basavsnitt
AiSetupSectionInställningssektionen för Ai-format

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
AiFormatVersionAdobe Illustrator Version