Aspose.PSD.ProgressManagement

Namnutrymmet innehåller förloppshanterarklasser

Klasser

KlassBeskrivning
ProgressEventHandlerInfoDen här klassen representerar information om bildladdnings/spara/exportens framsteg, som kan användas i extern applikation för att visa konverteringsförloppet till slutanvändaren

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
EventTypeDenna uppräkning beskriver möjliga förloppshändelsetyper som kan inträffa under bildbehandlingsoperationer