PdfPackage.SetKeywords

PdfPackage.SetKeywords method

Ställer in sökorden.

public void SetKeywords(string keywords)
ParameterTypBeskrivning
keywordsStringNyckelorden.

Se även