Aspose.PSD.Xmp.Types.Complex.ResourceEvent

Namnutrymmet innehåller klass som är en händelse på hög nivå som inträffade under bearbetningen av detta dokument.

Klasser

KlassBeskrivning
ResourceEventInnehåller mått för ett ritat objekt.