Aspose.PSD.ProgressManagement

Ad alanı ilerleme işleyicisini içerir class

sınıflar

SınıfTanım
ProgressEventHandlerInfoBu sınıf, son user ‘ye dönüştürme ilerlemesini göstermek için harici uygulamada kullanılabilen görüntü yükleme/kaydetme/dışa aktarma işlemlerinin ilerleme durumu hakkında bilgileri temsil eder.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
EventTypeBu sıralama, görüntü işleme işlemleri sırasında meydana gelebilecek olası ilerleme olay türlerini açıklar