Aspose.PSD.Xmp.Types.Complex.ResourceEvent

Ad alanı, bu belgenin işlenmesinde meydana gelen üst düzey bir olay olan sınıfı içerir.

sınıflar

SınıfTanım
ResourceEventÇizilmiş bir nesne için boyutları içeren.