Aspose.PSD.Xmp.Types.Complex.ResourceRef

Ad alanı, bir kaynağa çok parçalı başvuru olan sınıfı içerir. Önceki sürümleri, yorumlamaların orijinallerini, türetilmiş belgelerin orijinallerini vb. belirtmek için kullanılır.

sınıflar

SınıfTanım
ResourceRefÖnceki sürümleri, yorumlamaların orijinallerini, türetilmiş belgelerin orijinallerini vb. belirtmek için kullanılır.