Parse

IPubParser.Parse method

Analyserar utgivarfil och returnerarDocument objekt som ett resultat av parsing.

public Document Parse()

Returvärde

PUB-dokument

Se även