SetKeywords

SummaryInfo.SetKeywords method

Belgeyle ilgili anahtar sözcükleri ayarlar

public void SetKeywords(string value)
ParametreTipTanım
valueStringBelge ile ilgili anahtar kelimeler

Ayrıca bakınız