BulletFillFormat

SmartArtNode.BulletFillFormat property

返回包含节点项目符号的填充格式属性的 FillFormat 对象。 注意:对于不为节点提供项目符号的某些类型的 SmartArt 布局,可以返回 null。 只读IFillFormat

public IFillFormat BulletFillFormat { get; }

也可以看看