Aspose.Svg.Collections

Den Aspose.Svg.Collections namnområdet består av klasser för att representera, lagra och manipulera noder och element.

Klasser

KlassBeskrivning
DOMTokenListKlassen DOMTokenList representerar en uppsättning mellanslagsseparerade tokens. Det indexeras med början med 0 som med JavaScript Array-objekt. DOMTokenList är alltid skiftlägeskänslig.
HTMLCollectionDenHTMLCollection representerar en generisk samling avElement .
NamedNodeMapRepresenterar samlingar av attribut som kan nås med namn.
NodeListNodeList tillhandahåller abstraktionen av en ordnad samling av noder, utan att definiera eller begränsa hur denna samling implementeras.
SVGListBase<T>Det här gränssnittet definierar en baslista över alla SVG-listor.