Aspose.Svg.Collections

Den Aspose.Svg.Collections namnområdet består av klasser för att representera, lagra och manipulera noder och element.

Klasser

Klass Beskrivning
DOMTokenList Klassen DOMTokenList representerar en uppsättning mellanslagsseparerade tokens. Det indexeras med början med 0 som med JavaScript Array-objekt. DOMTokenList är alltid skiftlägeskänslig.
HTMLCollection DenHTMLCollection representerar en generisk samling avElement .
NamedNodeMap Representerar samlingar av attribut som kan nås med namn.
NodeList NodeList tillhandahåller abstraktionen av en ordnad samling av noder, utan att definiera eller begränsa hur denna samling implementeras.
SVGListBase<T> Det här gränssnittet definierar en baslista över alla SVG-listor.