GetEnumerator

HTMLCollection.GetEnumerator method

Hämtar enumeratorn.

public abstract IEnumerator<Element> GetEnumerator()

Returvärde

AnIEnumerator objekt som kan användas för att iterera genom samlingen.

Se även