NamedNodeMap

NamedNodeMap class

Representerar samlingar av attribut som kan nås med namn.

public class NamedNodeMap : DOMObject, IDisposable, IEnumerable<Attr>

Egenskaper

namnBeskrivning
Item { get; }Returnerar indexposten i kartan. Om index är större än eller lika med antalet noder i denna karta, returnerar detta null. (2 indexers)
Length { get; }Antalet noder i denna karta.

Metoder

namnBeskrivning
GetEnumerator()Returnerar en uppräkning som itererar genom samlingen.
GetNamedItem(string)Hämtar en nod specificerad med namn.
GetNamedItemNS(string, string)Hämtar en nod specificerad av lokalt namn och namnområdes-URI.
virtual GetPlatformType()Denna metod används för att hämta ECMAScript-objektType .
RemoveNamedItem(string)Tar bort en nod specificerad med namn.
RemoveNamedItemNS(string, string)Tar bort en nod specificerad av lokalt namn och namnrymds URI.
SetNamedItem(Attr)Lägger till en nod med dess nodeName-attribut. Om en nod med det namnet redan finns i denna karta ersätts den av den nya. Att ersätta en nod i sig har ingen effekt.
SetNamedItemNS(Attr)Lägger till en nod med dess namnrymdURI och lokalnamn. Om en nod med den namnutrymmets URI och det lokala namnet redan finns i den här kartan ersätts den av den nya. Att ersätta en nod i sig har ingen effekt.

Se även