NodeList

NodeList class

NodeList tillhandahåller abstraktionen av en ordnad samling av noder, utan att definiera eller begränsa hur denna samling implementeras.

public abstract class NodeList : DOMObject, IEnumerable<Node>

Egenskaper

namnBeskrivning
abstract Item { get; }Metod returnerar indexobjektet i samlingen. Om index är större än eller lika med antalet noder i listan, returnerar detta null.
abstract Length { get; }Antalet noder i listan.

Metoder

namnBeskrivning
abstract GetEnumerator()Returnerar en uppräkning som itererar genom samlingen.
override GetPlatformType()Denna metod används för att hämta ECMAScript-objektType .

Se även