SVGStringList

SVGStringList class

SVGStringList har samma attribut och metoder som andra SVGxxxList-gränssnitt. Implementerare kan överväga att använda en enda basklass för att implementera de olika SVGxxxList-gränssnitten.

public class SVGStringList : SVGListBase<string>

Konstruktörer

namnBeskrivning
SVGStringList()Initierar en ny instans avSVGStringList class.
SVGStringList(IEnumerable<string>)Initierar en ny instans avSVGStringList class.

Egenskaper

namnBeskrivning
Item { get; set; }
Length { get; }
NumberOfItems { get; }

Metoder

namnBeskrivning
AppendItem(string)
Clear()
Dispose()Frigör ohanterade och - valfritt - hanterade resurser.
GetEnumerator()
GetItem(ulong)
virtual GetPlatformType()Denna metod används för att hämta ECMAScript-objektType .
Initialize(string)
InsertItemBefore(string, ulong)
RemoveItem(ulong)
ReplaceItem(string, ulong)
override ToString()Returnerar enString som representerar denna instans.

Se även