Dispose

SVGValueType.Dispose method

Frigör ohanterade och - valfritt - hanterade resurser.

public void Dispose()

Se även