Aspose.Svg.Dom.Attributes

Den Aspose.Svg.Dom.Attributes namnrymden innehåller förenade attributklasser som specificerar eller kvalificerar något objekt (nod, element, …) funktion eller beteende.

Klasser

KlassBeskrivning
DOMConstructorAttributeAnger en konstruktor som definieras av W3C.
DOMNameAttributeAnger det officiella DOM-objektnamnet som det definieras av W3C.
DOMNamedPropertyGetterAttributeAnger att metoden kommer att användas som namngiven egenskap getter.
DOMNoInterfaceObjectAttributeOm det utökade attributet [NoInterfaceObject] visas på ett gränssnitt, indikerar det att ett gränssnittsobjekt inte kommer att existera för gränssnittet i ECMAScript-bindningen.
DOMNullableAttributeAnger att ett DOM-objekt kan tilldelas ett nollvärde.
DOMObjectAttributeAnger att objektet är markerat med detta attribut definieras av W3C.
DOMTreatNullAsAttributeIndikerar att null av medlemsvärdet kommer att behandlas som specificerat värde.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
AccessorsRepresenterar uppräkningen av medlemsaccessorer som definieras av W3C.