DOMConstructorAttribute

DOMConstructorAttribute class

Anger en konstruktor som definieras av W3C.

[AttributeUsage(AttributeTargets.All)]
public sealed class DOMConstructorAttribute : Attribute

Konstruktörer

namnBeskrivning
DOMConstructorAttribute()Default_Constructor

Se även